Coming soon...

Coming soon...

Coming soon...

ディオが選ばれる理由

3 văn phòng đại diện ở Nhật bản và 7 văn phòng đại diện ở nước ngoài

Toàn bộ nhân viên của công ty chúng tôi đều từng có kinh nghiệm du học hoặc sinh sống tại nước ngoài

Tư vấn viên hiểu rõ được sự khác nhau giữa phong tục tập quán, văn hóa của từng nước

Trung tâm tiếng Nhật sẽ luôn luôn duy trì hỗ trợ giúp cuộc sống trong thời gian du học thêm phong phú

日本留学する理由

Nền giáo dục chất lượng cao

Một đất nước an toàn và luôn chào đón du học sinh

Lợi ích cho hoạt động xin việc

Văn hóa và thiên nhiên phong phú

Học phí rẻ, chế độ học bổng hoàn thiện